Nytt sätt att lära om Geologi

BetterGeo – Minecraft med mer geologi

SGUs version av Minecraft syftar till att öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Precis som originalversionen av Minecraft bygger SGUs mod (modifikation) både på upptäckarglädje och spänning.

Onlinespelet Minecraft spelas av människor i alla åldrar och har sålts i över 54 miljoner exemplar världen över. Minecraft är ett äventyrsspel som bygger på geologi. Det handlar om att hitta och bryta fyndigheter för att kunna bygga verktyg, bostäder, vapen m.m. och på så sätt kunna utforska olika miljöer och samtidigt klara sig mot de monster och farligheter som finns där. Geologin i den ursprungliga versionen är dock långt ifrån verklig geologi och de fyndigheter som finns ligger slumpvis utplacerade.

Fler bergarter, metaller, mineral och användningsområden

Syftet med SGUs mod BetterGeo är att öka intresset och förståelsen för geologi och geologins betydelse för samhället. Vi har lagt till fler bergarter, mineral och metaller samt skapat de geologiska miljöer där de olika mineralen och metallerna bildas. Dessutom har vi har fört in nya förädlingsprocesser och nya användningsområden för de material spelaren hittar.

Upptäckarglädje!

Givetvis är geologin och processerna i modden många gånger förenklade – verkligheten är som bekant komplex – men vi tror ändå att BetterGeo ger en första kontakt med geologiska begrepp och material. Den mer verklighetsbaserade geologin ger dessutom ytterligare en dimension. Som spelare blir du än mer skattjägare och utforskare när du inser att för att hitta till exempel diamanter måste du först hitta kimberlit, att guld kan gömma sig både kvartsgångar och flodbäddsmaterial och att blomman viscaria kan indikera att det finns koppar i marken.

BetterGeo är en del av SGUs uppdrag att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. 

Betaversion den 7 maj

Den 7 maj släpper vi vår betaversion av BetterGeo. Vi vill  gärna veta vad du som spelare tycker om BetterGeo och vi kommer att, så långt som möjligt, försöka finnas på Minecraftforum (www.minecraftforum.net) för att fånga upp synpunkter, förbättringsförslag m.m. från dig som testar betaversionen. Du kan också maila oss på: bettergeo@sgu.se

Vi kommer att fortsätta arbeta med BetterGeo under hösten 2015 och släpper en slutlig version preliminärt vid årsskiftet 2015/2016.

Ladda ned betaversionen av Bettergeo
(än så länge enbart för dator)

Mer information:

Så här installerar du BetterGeo (pdf)

Mer information finns också på Minecraftforum.net

Källa SGU.se

Comments are closed.