För barn

Vår utställning är särskilt attraktiv för barn och unga då de ges fri möjlighet att leka, undersöka och lära i en härlig blandning.

PS

Det gäller för alla åldrar.